Saarbrücken (Stadt)

Stand: 15.06.16

Senderstandort

Betreiber

Location Area

Cell-ID eNB-ID

Channel

Fotos

66111-Saarbrücken, Am Hauptbahnhof 4 (Hauptbahnhof)

Telekom (GSM)

4157

53205

64322

64959
Telekom (UMTS: 1. Frequenzband)

4283

10119

10123

10124
Telekom (UMTS: 2. Frequenzband)

4283

38025

38026

38027
Telekom (LTE800)

24024

28827904

28827905

28827906
Telekom (LTE1800)

24024

30805504

30805505

3080550666111-Saarbrücken, Am Hauptbahnhof 16-18 (Deutsche Post AG)

Telekom (GSM, wurde abgebaut)
(01)

66111-Saarbrücken, Bormannspfad (Mast am Hauptbahnhof)

Deutsche Bahn
(01)

66111-Saarbrücken, Trierer-Str. 1 (EUROPA-Galerie)

E-Plus (GSM)

518

29233

29263
E-Plus (UMTS)

40058

60228

60248
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

3296
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

1329666111-Saarbrücken, Karl-Marx-Str. 4 (Bürogebäude)

Vodafone (GSM)

685

30961

30962

30963

72

65

80

(01) (02)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

30961

30962

30963
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

30965

30966

30967
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

30968

30969

30960
Vodafone (LTE800)

46753

16152577

16152578

16152579
Vodafone (LTE2600 geplant)


E-Plus (GSM1800)

518

6578

6588

6598
E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

54318

54338

54358
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

61668

61688

61708
E-Plus (UMTS: 3. Frequenzband)

40058

25283

25323

25363
E-Plus (UMTS: 4. Frequenzband)

40058

25403

25443

25483
E-Plus (LTE1800, wurde abgeschaltet)

50111

8611073

8611074

861107566111-Saarbrücken, Reichsstr. 16 (Wohn- und Geschäftshaus)

O2 (E-GSM)

41110

9501

29501

49501


(01) (02)


O2 (GSM1800)

41110

17501

37501

57501
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7501

27501

47501
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17501

37501

57501
O2 (UMTS: 3. Frequenzband)

41722

61011

61012

61013
O2 (LTE800)

41110

43648257

43648258

43648259
O2 (LTE2600 geplant)

66111-Saarbrücken, Bahnhofstr. 15-17 (Karstadt)

Vodafone (GSM)

685

10801

10802

10803

6

109

63Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

10801

10802

10803
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

10805

10806

10807
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

10808

10809

10800
Vodafone (LTE800)

46753

15636481

15636482

15636483
Vodafone (LTE2600 geplant)


O2 (GSM1800)

41110

17500

37500

57500
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7500

27500

47500
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17500

37500

57500
O2 (UMTS: 3. Frequenzband)

41722

60711

60712

60713
O2 (LTE800 / LTE2600 geplant)

66111-Saarbrücken, Bahnhofstr. 31-33 (Diskonto-Hochhaus)

Telekom (GSM)

4157

61325

61326

61327
Telekom (UMTS: 1. Frequenzband)

4283

10507

10508

10509
Telekom (UMTS: 2. Frequenzband)

4283

11621

11624

1163766111-Saarbrücken, Bahnhofstr. 65-67 (Indoorversorgung Saturn)

- (GSM / UMTS Mikrozelle)

66111-Saarbrücken, Bahnhofstr. 71-73 (Vodafone-Shop)

Vodafone (GSM Mikrozelle)

685

51330


(01) (02)


Vodafone (UMTS Mikrozelle)

66111-Saarbrücken, St. Johanner Markt 35 (Wohn- und Geschäftshaus)

- (Mikrozelle)

66111-Saarbrücken, Dudweiler-Str. / Birnengäßchen

E-Plus (GSM)

518

29333

29353

29403
E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

33558

33578

33598
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

49058

49078

49098
E-Plus (UMTS: 3. Frequenzband)

40058

25763

25803

25843
E-Plus (UMTS: 4. Frequenzband)

40058

25883

25923

25973
E-Plus (LTE1800, wurde abgeschaltet)

50111

8613377

8613378

861337966111-Saarbrücken, Dudweiler-Str. 53 (Wohn - und Geschäftshaus)

O2 (GSM1800)

41110

17686

37686

57686


(01) (02)

(03)


O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7686

27686

47686
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17686

37686

57686
O2 (UMTS: 3. Frequenzband)

41722

60718

60719

60720
O2 (LTE800)

41110

43695617

43695618

43695619
O2 (LTE2600 geplant)

66111-Saarbrücken, Dudweiler-Str. 58 (Geschäftshaus)

Telekom (GSM)

4157

2376

36510

36511

88

38

(01)


Telekom (UMTS: 1. Frequenzband)

4283

27473

27474

27475
Telekom (UMTS: 2. Frequenzband)

4283

60974

61155

6117966111-Saarbrücken, Försterstr. 37 (Wohnhaus)

Vodafone (GSM)

685

30981

30982

30983

108

-

72

(01) (02)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

30981

30982

30983
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

30985

30986

30987
E-Plus (GSM1800)

518

31368

31378

31388
E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

17068

17088

17108
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

60918

60938

60958
E-Plus (UMTS: 3. Frequenzband)


40058

34863

34903

34943
E-Plus (UMTS: 4. Frequenzband)

40058

34983

35023

3506366111-Saarbrücken, Hessenweg 7 (Mast, Berufsfeuerwehr Wache 1)

BOS

66111-Saarbrücken, Martin-Luther-Str. / Egon-Reinert-Str.

Mobilcom (UMTS, wurde abgebaut)
(01)

66111-Saarbrücken, Dudweiler Landstr. / Meerwiesertalweg (Mast)

Deutsche Bahn (GSM-R)

66xxx-Saarbrücken

VSE NET (TETRA-Betriebsfunk)

66113-Saarbrücken-Rodenhof, An der Saarlandhalle (Parkplatz Saarlandhalle)

Telekom (GSM)

4157

37989

39790

39791

-

93

87

(01) (02)

(03) (04)

(05)


Telekom (UMTS: 1. Frequenzband)

4283

10463

10466

10467
Telekom (UMTS: 2. Frequenzband)

4283

62708

62709

62710
Telekom (LTE1800)

24024

31638528

31638529

31638530
Vodafone (GSM)

685

17991

1799266113-Saarbrücken-Rodenhof, An der Saarlandhalle (Indoorversorgung Saarlandhalle)

Vodafone (GSM-Repeater)

685

1799166113-Saarbrücken-Rodenhof, Camphauserstr. (Nordöstlicher Flutlichtmast Ludwigspark-Stadion)

O2 (GSM1800)

41110

17502

37502

57502


(01)


O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7502

27502

47502
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17502

37502

57502
O2 (LTE800)

41110

43648513

43648514

4364851566113-Saarbrücken-Rodenhof, Camphauserstr. (Südwestlicher Flutlichtmast Ludwigspark-Stadion)

E-Plus (E-GSM)

518

38358

38368

38378
E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

25198

25208

25218
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

61158

61178

61198
E-Plus (LTE1800, wurde abgeschaltet)

50111

8609793

8609794

860979566113-Saarbrücken-Rodenhof, Türkismühlerstr. 19 (Wohnhochhaus)

Telekom (GSM)

4157

31107

31108

31109

38

92

-

(01)


Telekom (UMTS)

4283

18602

18604

18606
Telekom (LTE800)

24024

32648960

32648961
E-Plus (GSM1800)

518

6608

6618

6628
E-Plus (UMTS)


E-Plus (LTE1800 geplant)

66113-Saarbrücken-Rodenhof, Birkenfelder-Str. 17 (Wohnhaus)

Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

61761

61762

61763
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

61765

61766

61767
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

61768

61769

61760
Vodafone (LTE800)

46753

16941057

16941058

16941059
Vodafone (LTE2600 geplant)

66113-Saarbrücken-Rodenhof, Paul-Lincke-Str. 14-16 (Wohnhaus)

Telekom (GSM)

4157

2179

35986

35987

36

3

89

(01) (02)


Telekom (UMTS)

4283

11721

11730

11736
Telekom (LTE800 / LTE1800 geplant)

66113-Saarbrücken-Rodenhof, Gräffstr. 23 (Wohnhochhaus)

Vodafone (GSM)

685

17171

17172

17173

-

66

64

(01) (02)


Vodafone (UMTS)

6331

17171

17172

17173
O2 (UMTS)

66113-Saarbrücken-Russhütte, Am Torhaus 25 (Mast, Vodafone-MSC)

Vodafone (GSM)

685

12991

12992

12993

118

3

10

(01) (02)

(03) (04)

(05)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

12991

12992

12993


Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

12995

12996

12997
Vodafone (LTE800)

46753

15692545

15692546

1569254766113-Saarbrücken-Russhütte, Sonnenhügel (Mast)

Telekom (GSM)

4157

31074

31077

85

87

(01) (02)

(03) (04)


Telekom (LTE800)

24024

33870336


(05) (06)


Telekom (LTE1800 geplant)


O2 (GSM1800)

41110

17528

37528

57528

645

643

639O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7528

27528

47528
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17528

37528

57528
O2 (LTE800)


O2 (geplant)

66113-Saarbrücken-Russhütte, Neuhauser-Str. (Mast bei der DB-Fernmeldemeisterei)

Deutsche Bahn (GSM-R)

66113-Saarbrücken-Rastpfuhl, Eifelstr. (Mast am Sportplatz Knappenroth)

Telekom (GSM)

4157

39832

39833

39834

40

46

42

(01) (02)

(03) (04)

(05) (06)


Telekom (UMTS: 1. Frequenzband)

4283

20549

20551
Telekom (UMTS: 2. Frequenzband)

4283

31265

31266

31267
Telekom (LTE1800)

24024

30128384

30128385
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7527

27527

47527
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17527

37527

57527
O2 (LTE800)

41110

44678913

44678914

44678915
O2 (geplant)


BOS

66113-Saarbrücken-Rastpfuhl, Russhütter-Str. / Lebacher-Landstr. (Hochspannungsmast)

O2 (GSM1800)

41110

17527

37527

57527

638

647

635

(01) (02)


O2 (geplant)

66113-Saarbrücken-Rastpfuhl, Lebacher-Landstr. (Höhe Saarbahn-Haltestelle Siedlerheim)

Vodafone (GSM)

685

53831

53832

53833

53

55

70

(01) (02)

(03)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

53831

53832

53833
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

53835

53836

53837
Vodafone (LTE800)

46753

16738049

16738050

16738051
Vodafone (LTE2600 geplant)

66113-Saarbrücken-Malstatt, Lebacher-Str. 50 (Wohnhaus)

O2 (GSM1800)

41110

17554

37554

57554
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7554

27554

47554
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17554

37554

57554
O2 (UMTS: 3. Frequenzband)

41722

61944

61945

61946
O2 (LTE800)

41110

43661825

43661826

43661827
O2 (geplant)

66113-Saarbrücken-Malstatt, Lebacher-Str. 95 (Wohn- und Geschäftshaus)

Telekom (GSM)

4157

47016

52337

52570


(01) (02)

(03)


Telekom (UMTS: 1. Frequenzband)

4283

9211

9212

9216
Telekom (UMTS: 2. Frequenzband)

4283

37939

37940

37934
Telekom (LTE1800)

24024

30805248

30805249

30805250
Telekom (LTE800 geplant)

66113-Saarbrücken-Malstatt, Riegelsberger-Str. 40 (Wohn- und Geschäftshaus)

Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

61751

61752

61753
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

61755

61756

6175766113-Saarbrücken-Malstatt, Hunsrückstr. 7-9 (Wohnhochhaus)

E-Plus (GSM1800)

518

6638

6648

6658


(01) (02)


E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

39958

39988

40008
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

46138

46178
E-Plus (UMTS: 3. Frequenzband)

40058

54558

54578

54598
E-Plus (LTE1800 geplant)

66113-Saarbrücken-Malstatt, Lahnstr. 19 (AWO-Seniorenwohnanlage)

Vodafone (GSM)

685

12981

12982

12983

70

63

76

(01) (02)

(03)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

12981

12982

12983
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

12985

12986

12987
Vodafone (LTE800)

46753

15692289

15692290

1569229166113-Saarbrücken-Malstatt, An der Schleifmühle (Mast)

Deutsche Bahn (GSM-R)
(01)

66113-Saarbrücken-Malstatt, Siebenpfeifferstr. 2 (Wohnhaus)

Vodafone (GSM)

685

37871

37872

37873

55

52

79

(01)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

37871

37872

37873
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

37875

37876

3787766113-Saarbrücken-Malstatt, Weißenburger-Str. 17 (Berufsfeuerwehr Wache 2)

Telekom (GSM)

4157

27966

27969

27972

85

91

89

(01) (02)


Telekom (UMTS)


Telekom (LTE800 / LTE1800)

24024

30797568

30797569

30797570

30870528

30870529

30870530
BOS

66115-Saarbrücken-Malstatt, St. Johanner-Str. 84 (Wohn- und Geschäftshaus)

Vodafone (GSM)

685

17961

17962

17963
Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

17961

17962

17963
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

17965

17966

17967
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

17968

17969

17960
Vodafone (LTE800)

46753

15819777

15819778

1581977966115-Saarbrücken-Malstatt, St. Johanner-Str. 110 (Bürogebäude)

Telekom (GSM)

4157

63156

63157
Telekom (UMTS / LTE1800)


Telekom (LTE800 geplant)

66115-Saarbrücken-Malstatt, Auf der Werth 1-3 (Wohn- und Geschäftshaus)

O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7684

27684

47684
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17684

37684

57684
O2 (LTE800)

41110

43695105

43695106

43695107
O2 (geplant)

66115-Saarbrücken-Malstatt, Poststr. (Telekom)

Telekom (GSM)

4157

57948

57950

57951
Telekom (UMTS: 1. Frequenzband)

4283

15411

15412

15413
Telekom (UMTS: 2. Frequenzband)

4283

40573

4057566115-Saarbrücken-Malstatt, Parallelstr. (Mast)

Deutsche Bahn (GSM-R)
(01)

66115-Saarbrücken-Malstatt, Steinstr. 2 (Wohn- und Geschäftshaus)

E-Plus (GSM1800)

518

59078

59088

59098


(01) (02)


E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

46978

46998

47018
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

60858

60878

60898
E-Plus (UMTS: 3. Frequenzband)

40058

24243

24283

24323
E-Plus (UMTS: 4. Frequenzband)

40058

24363

24403

24443
E-Plus (LTE1800, wurde abgeschaltet)

50111

8430081

8430082

843008366115-Saarbrücken-Malstatt, Paul-Schmoock-Str. 86 (Pabst L. & Sohn GmbH)

Telekom (GSM / UMTS)


Telekom (LTE1800)

24024

30806272

30806273

3080627466115-Saarbrücken-Burbach, Burbacher Markt (Hochbunker)

Telekom (GSM)

4157

58063

58064

83

15

(01) (02)


Telekom (UMTS)

66115-Saarbrücken-Burbach, Hochstr. 119 (Wohnhaus)

Vodafone (GSM)

685

20421

20422

20423

78

52

58

(01)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

20421

20422

20423
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

20425

20426

20427
Vodafone (LTE800)

46753

15882753

15882754

15882755
Vodafone (LTE2600)

46753

41482765

41482766

41482767
E-Plus (GSM1800)

518

28538

28548

28558

799

801

795E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

46858

46878

46898
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

60798

60818

60838
E-Plus (UMTS: 3. Frequenzband)

40058

24003

24043

24083
E-Plus (UMTS: 4. Frequenzband)

40058

24123

24163

24203
E-Plus (LTE1800, wurde abgeschaltet)

50111

8635649

8635650

863565166115-Saarbrücken-Burbach, Leibnizstr. (Satelliten-Uplink)

Saarland Medien / SAAR TV
(01) (02)

(03) (04)

(05)

66115-Saarbrücken-Burbach, Leibnizstr. (Mast)

O2 (E-GSM)

41110

14190

34190

54190
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

3190

23190

43190
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

13190

33190

53190
O2 (UMTS: 3. Frequenzband)

41722

60740

60741

60742
O2 (LTE800)

41110

43824641

43824642

43824643
O2 (geplant)

66115-Saarbrücken-Burbach, Käthe-Kollwitz-Str. (Saarstahl AG)

Vodafone (GSM)

685

6141

6142

6143

69

78

-

(01) (02)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

6141

6142

6143
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

6145

6146

6147
Vodafone (LTE800)

46753

15517185

15517186

1551718766115-Saarbrücken-Burbach, Käthe-Kollwitz-Str. / Doktor-Tietz-Str.

Telekom (GSM)

4157

43539

43540

43541
Telekom (UMTS)

66115-Saarbrücken-Burbach, Doktor-Tietz-Str. 13 (Indoorversorgung Media Markt Saarterrassen)

E-Plus (GSM / UMTS Mikrozelle)

66115-Saarbrücken-Burbach, Hochstr. 57 (Bürogebäude Vitrina 1)

O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7680

27680

47680
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17680

37680

57680
O2 (LTE800)

41110

43694081

43694082

43694083
O2 (geplant)

66115-Saarbrücken-Burbach, Pfaffenkopfstr. 41 (Wohnhaus)

E-Plus (GSM1800)

518

4818

4828

4838

791

804

765

(01) (02)


E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

3478

3498

3518
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

60978

60998

61018
E-Plus (LTE1800, wurde abgeschaltet)

50111

8431105

8431106

843110766115-Saarbrücken-Burbach, Im Weyerbachtal 22 (Werbemast, WALOR Stahlbau und Montage GmbH)

Telekom (GSM / UMTS)
(01) (02)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

36871

36872

36873


(03)


Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

36875

36876

3687766115-Saarbrücken-Burbach, Innovationsring 14 (Mast, Vodafone MSC)

Vodafone (GSM)

685

48971

48972

48973


(01) (02)

(03) (04)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

48971

48972

48973
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

48975

48976

48977
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

48978

48979

48970
Vodafone (LTE800)

46750

16613633

16613634

16613635
BOS (TETRA)

66115-Saarbrücken-Burbach, Innovationsring (Alsbachschacht / IT-Park Saarland)

Telekom (GSM)

4157

31091

31092

31093

36

43

88

(01) (02)


Telekom (UMTS / LTE1800)


Telekom (LTE800 geplant)


O2 (GSM1800)

41110

17696

37696

57696

652

631

618O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7696

27696

47696
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17696

37696

57696
O2 (LTE800 geplant)

66115-Saarbrücken-Kirschheck, A1 (Mast)

Telekom (GSM)

4157

22358

49529

36

41

(01 - 11)


Telekom (UMTS)

4283

56697

56689
Telekom (LTE1800)


Telekom (LTE800 geplant)


Vodafone (GSM)

685

39241

39242

39243

1

112

107Vodafone (LTE800)

46750

16364545

16364546

16364547
O2 (GSM1800)

41110

17523

37523

57523

693E-Plus (GSM1800)

518

39708

39718

39728
E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

49408

49448

49488
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

52563

52623

5265366117-Alt-Saarbrücken, Am Schanzenberg (Messegelände, Empfangshalle)

O2 (GSM1800, wurde abgeschaltet)
(01)

66117-Alt-Saarbrücken, Am Schanzenberg (Messegelände, Halle 3)

E-Plus (GSM1800)

518

35738

35748

35758
E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

42798

42818

42838
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

24603

24643

24683
E-Plus (LTE1800, wurde abgeschaltet)

50111

8431361

8431362

843136366117-Alt-Saarbrücken, Am Schanzenberg (Messegelände, Halle 8)

Telekom (GSM)

4157

39809

39810

39811


(01) (02)


Telekom (UMTS)

66117-Alt-Saarbrücken, Am Schanzenberg (Messegelände, Halle 13)

Vodafone (Mikrozelle)

66117-Alt-Saarbrücken, Am Schanzenberg (Schanzenbergtunnel)

Deutsche Bahn (GSM-R)

66117-Alt-Saarbrücken, Am Schloßberg 6 (Schlosskirche)

O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7691

27691

47691
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17691

37691

57691
O2 (LTE800)

41110

43696897

43696898

4369689966117-Alt-Saarbrücken, Franz-Josef-Röder-Str. 9 (IHK Saarland)

Vodafone (GSM)

685

30941

30942

30943
Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

30941

30942

30943
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

30945

30946

30947
E-Plus (GSM1800)

518

65268

65278

65288
E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

5318

5338

5358
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

54258

54278

54298
E-Plus (UMTS: 3. Frequenzband)

40058

42953

42993

43033
E-Plus (UMTS: 4. Frequenzband)

40058

43073

43113

43153
E-Plus (LTE1800 geplant)

66117-Alt-Saarbrücken, Talstr. 15 (Bürogebäude)

Telekom (GSM)

4157

43296

43298

43299
Telekom (UMTS: 1. Frequenzband)

4283

36728

36729

36734
Telekom (UMTS: 2. Frequenzband)

4283

62872

62886

6289066117-Alt-Saarbrücken, Stengelstr. / Neumarkt (Bürohochhaus)

Vodafone (Richtfunk)

66117-Alt-Saarbrücken, Stengelstr. 12 (Geschäftshaus)

E-Plus (GSM1800)

518

24688

24698

24708
E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

24998

25018

25038
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

61098

61118

61138
E-Plus (LTE1800, wurde abgeschaltet)

50111

8610305

8610306

861030766117-Alt-Saarbrücken, Hohenzollernstr. 60 (Ministerium für Bildung und Kultur)

Telekom (GSM)

4157

63164

63168

63171
Telekom (UMTS)

66117-Alt-Saarbrücken, Goebenstr. 40 (HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft)

WiSAAR (WiMAX Teststation)

66117-Alt-Saarbrücken, Keplerstr. 12 (Wohnhaus)

O2 (UMTS, wurde abgeschaltet)

66117-Alt-Saarbrücken, Keplerstr. 13 (St. Jakob Kirche)

Vodafone (GSM)

685

36821

36822

36823
Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

36821

36822

36823
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

36825

36826

36827
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

36828

36829

36820
Vodafone (LTE800)

46753

16302593

16302594

16302595
Vodafone (LTE2600)

46753

41902605

41902606

4190260766117-Alt-Saarbrücken, Metzer-Str. / Deutschherrnstr.

Telekom (GSM)

4157

58062

58065

58068
Telekom (UMTS: 1. Frequenzband)

4283

10508

11624
Telekom (UMTS: 2. Frequenzband)

4283

40589

40592

51689
Telekom (LTE1800)

24024

31662080

31662081

3166208266117-Alt-Saarbrücken, Francoisstr. 7 (Wohnhaus)

O2 (GSM1800)

41110

17692

37692

57692
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7692

27692

47692
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17692

37692

57692
O2 (LTE800)

41110

43697153

43697154

43697155
O2 (geplant)

66117-Alt-Saarbrücken, Heuduckstr. 93

- (GSM / UMTS / LTE geplant)

66117-Alt-Saarbrücken, Malstatter-Str. 17 (Ehemaliges Gesundheitsamt)

O2 (GSM1800)

41110

17526

37526

57526


(01)


O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7526

27526

47526
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17526

37526

57526
O2 (LTE geplant)

66117-Alt-Saarbrücken, Richtweg 2 (Wohnhaus)

Vodafone (GSM)

685

17951

17952

17953


(01) (02)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

17951

17952

17953
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

17955

17956

17957
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

17958

17959

17950
Vodafone (LTE800)

46753

15819521

15819522

1581952366117-Alt-Saarbrücken, Moltkestr. 78 (Ehemalige St. Mauritius Kirche)

Telekom (GSM)

4157

28683
Telekom (UMTS)

66117-Alt-Saarbrücken, Lulustein 5-11 (Sporthalle)

Telekom (GSM)

4157

39828

39829

39831

38

32

84

(01) (02)


Telekom (UMTS)


Telekom (LTE1800)

24024

30799360

30799361

30799362
Telekom (LTE800 geplant)


Vodafone (GSM)

685

37881

37882

37883
Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

37881

37882

37883
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

37885

37886

37887
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

37888

37889

3788066117-Alt-Saarbrücken, Deutschmühlental (Victor`s Residenz-Hotel)

Telekom (GSM)

4157

40004

40005

40006

86

36

89

(01) (02)


Telekom (UMTS)


Telekom (LTE800)

24024

28822528

28822529
Vodafone (GSM)

685

30901

30902

30903

51

3

54Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

30901

30902

30903
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

30905

30906

30907
Vodafone (LTE800)

46753

51210497

51210498

51210499
E-Plus (E-GSM)

518

42968

42978

42988
E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

17588

17608
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

61608

61648
E-Plus (LTE1800, wurde abgeschaltet)

50111

8432385

8432386

843238766117-Saarbrücken-Folsterhöhe, Vogelsborn 2 (Wohnhochhaus)

E-Plus (GSM1800)

518

11678

12018

12758


(01)


E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

28508

28528

28548
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

31718

31738

31758
E-Plus (LTE1800, wurde abgeschaltet)

50111

843212966117-Saarbrücken-Folsterhöhe, Vogelsborn 4 (Wohnhochhaus)

O2 (E-GSM)

41110

17518

37518

57518
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7518

27518

47518
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17518

37518

57518
O2 (LTE800)

41110

43652609

43652610

4365261166117-Saarbrücken, Untertürkheimer-Str. 1 (Werbemast, Mercedes-Benz)

Vodafone (GSM)

685

41601

41602

41603


(01) (02)

(03) (04)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

41601

41602

41603
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

41605

41606

41607
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

41608

41609

41600
Vodafone (LTE800 / LTE2600 geplant)


E-Plus (E-GSM)

518

53488

53498
E-Plus (GSM1800)

518

6698

6708

777

764E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

27808

27838

27858
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

29278

29258
E-Plus (LTE1800, wurde abgeschaltet)

50111

8611841

8611842

861184366117-Saarbrücken, Untertürkheimer-Str. 9 (Mast)

Telekom (GSM)

4157

1476

1496
Telekom (UMTS)


O2 (GSM)

41110

14238

34238

54238
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

3238

23238

43238
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

13238

33238

53238
O2 (LTE800)

41114

4383692966117-Saarbrücken-Goldene-Bremm, Metzer-Str. 123 (SVG Autohof)

Telekom (GSM)

4157

63225

63226

63227


(01)


Telekom (UMTS)

4283

2208066117-Saarbrücken-Goldene-Bremm, Zum Zollstock (Bundespolizeirevier Goldene Bremm)

BOS

66119-Saarbrücken-Lerchesflur, Stieringer-Str. 17 (Wohnhochhaus)

Vodafone (GSM)

685

221

222

223


(01) (02)Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

221

222

223
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

225

226

227
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

228

229

220
Vodafone (LTE800)


O2 (GSM1800)

41110

17519

37519

57519
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7519

27519

47519
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17519

37519

5751966119-Saarbrücken-Lerchesflur, Stieringer-Str. 19 (Wohnhochhaus)

E-Plus (GSM1800)

518

6668

6678

6688


(01)


E-Plus (UMTS)

40058

27658

2767866119-Saarbrücken-Lerchesflur, Lerchesflurweg 82 (Restaurant "Brüsseler Stuben")

Telekom (GSM)

4157

2408

35287

35512

35

93

41

(01) (02)


Telekom (UMTS)


Telekom (LTE1800)

24024

30802944

30802945

30802946
Telekom (LTE800 geplant)


O2 (E-GSM)

41110

17517

37517

57517
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7517

27517

47517
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17517

37517

57517
Vodafone (GSM / UMTS / LTE800 / LTE2600 geplant)

66119-Saarbrücken-St. Arnual, Winterberg (Fernmeldeturm)

Telekom (GSM)

4157

21474

21475

40

85

(01) (02)

(03) (04)


Deutschlandfunk

-

-

90,1 MHz

(05)


Deutschlandradio Kultur

-

-

107,5 MHzClassic Rock Radio

-

-

92,9 MHz


66119-Saarbrücken-St. Arnual, Winterberg 1 (Klinikum Saarbrücken, Rettungsleitstelle Saarland)

BOS

66119-Saarbrücken-St. Arnual, Winterberg 1 (Klinikum Saarbrücken, Hauptbettenhaus)

BOS

66119-Saarbrücken-St. Arnual, Theodor-Heuss-Str. 80 (Mast Höhe Gaststätte "Zur Winterbergalm")

Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

53841

53842

53843


(01) (02)

(03)


Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

53845

53846

5384766119-Saarbrücken-St. Arnual, Theodor-Heuss-Str. 120 (Seniorenzentrum Winterberg)

Vodafone (Richtfunk)
(01) (02)

(03) (04)

66119-Saarbrücken-St. Arnual, Theodor-Heuss-Str. 128 (Verwaltung Klinikum Saarbrücken / Blutspendezentrale Saar-Pfalz)

E-Plus (MSC)
(01) (02)

(03)

66119-Saarbrücken-St. Arnual, Koßmannstr. 12 (Wohnhochhaus)

Telekom (UMTS)

66119-Saarbrücken-St. Arnual, Koßmannstr. 48-52 (Ehemaliges Bürogebäude der Berufsgenossenschaft Holz und Metall)

Vodafone (GSM)

685

20381

20382

20383

7

11

71

(01)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

20381

20382

20383
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

20385

20386

20387
Vodafone (LTE800)

46753

15881729

15881730
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7689

27689

47689
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17689

37689

5768966119-Saarbrücken-St. Arnual, Sigebertstr. 4 (St. Pius Kirche)

Telekom (GSM)

4157

39807

39808

43

93

(01) (02)


O2 (GSM1800)

41112

17516

37516

57516

620

618

-O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7516

27516

47516
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17516

37516

57516
O2 (LTE800)

41112

43652097

43652098
O2 (geplant)

66119-Saarbrücken-St. Arnual, Albrecht-Dürer-Str.

Telekom (UMTS)


Telekom (LTE1800)

24024

30804224

30804225
Telekom (LTE800 geplant)

66119-Saarbrücken-St. Arnual, Saargemünder-Str. / Lehmkaulweg

Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

36851

36852

36853
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

36855

36856

36857
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

36858

36859

36850
Vodafone (LTE800)

46753

16303361

16303362

16303363
Vodafone (LTE2600)

46753

41903373

4190337466119-Saarbrücken-St. Arnual, Quienstr. 20a (Geburtshaus Saarbrücken)

E-Plus (GSM1800)

518

16418

16428

16438

767

781

798

(01) (02)


E-Plus (UMTS)

40058

61218

61238

61258
E-Plus (E-GSM / LTE1800 geplant)


O2 (GSM1800)

41112

17520

37520

57520

648

713

612O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7520

27520
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17520

3752066119-Saarbrücken-St. Arnual, Virchowstr. 7 (Landesamt für Finanzen)

LKVK (Satelliten-Positionierungsdienst SAPOS)

66119-Saarbrücken-Schönbach, Verlängerung Sonnenbergstr. 10 (SHG-Kliniken Sonnenberg)

- (Richtfunk)

66119-Saarbrücken-Schönbach, Verlängerung Sonnenbergstr. (Ehemaliger Fernsehumsetzer nähe Sonnenbergklinik)

-
(01) (02)

66119-Saarbrücken-Schönbach, Am Felsbrunnen (Anterist & Schneider GmbH)

Vodafone (GSM)

685

17201

17202

17203


(01)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

17201

17202

17203
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

17205

17206

17207
E-Plus (E-GSM / GSM1800)

518

6718

6728

61018

61028

61038

61048
E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

5588

5608
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

29358

29378

2939866119-Saarbrücken-Schönbach, Am Felsbrunnen 2 (SMS Innenausbau GmbH)

Telekom (GSM)

4159

3220

35984

35985

40

82

92

(01) (02)

(03) (04)


Telekom (UMTS)


O2 (GSM)

41112

14092

34092

54092
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

3092

23092

43092
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

13092

33092

53092
O2 (LTE800 geplant)

66121-Saarbrücken-Eschberg, Graf-Stauffenberg-Str. (Zoo Saarbrücken, Afrikahaus)

Telekom (GSM)

4157

63228

63229

63230


(01) (02)


Telekom (UMTS: 1. Frequenzband)

4283

27065

27066

27067
Telekom (UMTS: 2. Frequenzband)

4283

46447

46448
Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

36801

36802
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

36805

3680666121-Saarbrücken-Eschberg, Tilsiter-Str. 1 (Wohnhochhaus)

E-Plus (E-GSM)

518

53538

53558
E-Plus (GSM1800)

518

8238

8248

8258

768

784

810E-Plus (UMTS)

40058

29478

29498

29518
E-Plus (LTE1800, wurde abgeschaltet)

50111

8614657

8614658

861465966121-Saarbrücken-Eschberg, Tilsiter-Str. 9 (Wohnhochhaus)

O2 (GSM1800)

41110

17508

37508

57508


(01)


O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7508

27508

47508
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17508

37508

57508
O2 (LTE800)

41112

43650049

43650050

4365005166121-Saarbrücken-Eschberg, Königsberger-Str. 2 (Wohnhochhaus)

Vodafone (GSM)

685

17971

17972

17973
Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

17971

17972

17973
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

17975

17976

17977
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

17978

17979

17970
Vodafone (LTE800)

46753

15820033

15820034

15820035
Vodafone (LTE2600 geplant)

66121-Saarbrücken-Eschberg, Mecklenburgring 1 (Carl Duisberg Centrum Saarbrücken)

Vodafone (GSM)

685

53851

53852

53853


(01) (02)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

53851

53852
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

53855

53856
Vodafone (LTE800 / LTE2600 geplant)


O2 (GSM1800)


41112

17688

37688
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7688

27688
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17688

37688
O2 (LTE800)

41112

43696129

43696130

43696131
O2 (geplant)

66121-Saarbrücken-Eschberg, Mecklenburgring 16 (Wohnhaus)

E-Plus (GSM1800)

518

35798

35808

35818
E-Plus (UMTS)


E-Plus (LTE1800 geplant)

66121-Saarbrücken-Eschberg, Mecklenburgring 25 (Telekom)

Telekom (GSM)

4157

46709

46877


(01) (02)


Telekom (UMTS / LTE1800)


Telekom (LTE800 geplant)


Kabelfernsehen (Kopfstation)

66121-Saarbrücken-Eschberg, Mecklenburgring 66 (Wohnhochhaus)

O2 (GSM)

41112

17355

37355

57355


(01)

66121-Saarbrücken-Eschberg, Mecklenburgring 72 (Wohnhochhaus)

- (Richtfunk)
(01)

66121-Saarbrücken-Schafbrücke, Bischmisheimerstr. 15 (Wohnhaus)

Telekom (GSM)

4157

3242

63828

63832

93

84

49

(01) (02)

(03)


Telekom (UMTS: 1. Frequenzband)

4283

10173

10188

22344
Telekom (UMTS: 2. Frequenzband)

4283

27547

27558
Telekom (LTE800)

24024

28826368
Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

61741

61742
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

61745

6174666121-Saarbrücken-Schafbrücke, Höhenweg (Mast)

O2 (E-GSM)

41112

14280

34280

54280


(01)


O2 (GSM1800)


41112

5280

25280

45280
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

3280

23280

43280
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

13280

33280

53280
O2 (LTE800)

41112

43847681

43847682

4384768366121-Saarbrücken, Am Halberg 3 (Enovos Deutschland AG)

O2 (GSM1800 / UMTS, wurde abgeschaltet)
(01) (02)

66121-Saarbrücken, Breslauer-Str. 1a (Indoorversorgung Media Markt Saarbasar)

E-Plus (GSM / UMTS Mikrozelle)

66121-Saarbrücken, An der Römerbrücke 3 (Silo)

E-Plus (E-GSM)

518

53508

53518

53528


(01) (02)


E-Plus (GSM1800)

518

6738

6748

6758

776

804

803E-Plus (UMTS)

40058

54678

54698

54718
E-Plus (LTE1800, wurde abgeschaltet)

50111

8614913

8614914

861491566121-Saarbrücken, An der Römerbrücke 17 (VOG- / Schummer Fruchthandelsgesellschaft)

Telekom (GSM)

4157

39818

39819

39820

-

36

82

(01)


Telekom (UMTS: 1. Frequenzband)

4283

20535

20537
Telekom (UMTS: 2. Frequenzband)

4283

58096

59742
Telekom (LTE1800)

24024

30800128

30800129

30800130
Telekom (LTE800 geplant)

66121-Saarbrücken, Str. des 13. Januar 26-30 (Schröder Fleischwaren)

E-Plus (GSM1800)

518

24838

24848

24858


(01) (02)


E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

47098

47118

47138
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

61278

61298

61318
E-Plus (LTE1800 geplant)

66121-Saarbrücken, Heinrich-Böcking-Str. 10-14 (VSE AG-Hauptverwaltung / energis GmbH)

Vodafone (GSM)

685

6131

6132

6133

61

55

67

(01) (02)

(03)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

6131

6132

6133
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

6135

6136

6137
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

6138

6139

6130
Vodafone (LTE800)

46753

15516929

15516930

15516931
Vodafone (LTE2600)

46753

41116941

41116942

41116943
O2 (E-GSM)

41110

9505

29505

49505
O2 (GSM1800)

41110

17505

37505

57505
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7505

27505

47505
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17505

37505

57505
O2 (LTE800)

41110

43649281

43649282

4364928366121-Saarbrücken-St. Johann, Halbergstr. 1 (AOK Rheinland-Pfalz/Saarland - Landesdirektion Saarbrücken)

Telekom (GSM)

4157

63159

63160

63161


(01)


Telekom (UMTS)

4283

11621

11768
Telekom (LTE1800 geplant)


Vodafone (GSM)

685

30971

30972

30973
Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

30971

30972

30973
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

30975

30976

30977
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

30978

30979

30970
Vodafone (LTE800 / LTE2600 geplant)

66121-Saarbrücken-St. Johann, Großherzog-Friedrich-Str. 48 (Wohn- und Geschäftshaus)

O2 (E-GSM)

41110

17521

37521

57521
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7521

27521

47521
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17521

37521

57521
O2 (UMTS: 3. Frequenzband)

41722

62121

62122

62123
O2 (LTE800)

41110

43653377

43653378

43653379
O2 (geplant)

66121-Saarbrücken, Mainzer-Str. 69 (Hotel Meran)

E-Plus (E-GSM)

518

24948

24958


(01) (02)


E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

47158

47178

47198
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

61338

61358

6137866121-Saarbrücken, Mainzer-Str. 131 (Wohn- und Geschäftshaus)

Telekom (GSM)

4157

35107

35109

35111


(01) (02)


Telekom (UMTS)


Telekom (LTE1800)

24024

30803456

30803457

3080345866121-Saarbrücken, Mainzer-Str. 134-136 (Mast, Landespolizeidirektion Saarland – Leitstelle / Lagezentrum)

BOS
(01) (02)

66121-Saarbrücken, Franz-Mai-Str. (UKW-Sendemast des SR auf dem Halberg)

Vodafone (GSM)

685

231

232

233

78

80

65

(01) (02)

(03) (04)


SR1

-

-

98,2 MHzbigFM

-

-

94,2 MHzDigitalradio-Saar

-

-

8BAmateurfunk-Relais DB0EW

-

-

439.200 MHzAPRS Digital-Repeater

-

-

144,800 MHz

(1200 bit/s) FM/AFSK


66123-Saarbrücken-Am Homburg, Im Sauerbrod 22 (Wohn- und Geschäftshaus)

Telekom (GSM)

4157

2086

35179

35180

93

91

44

(01)


Telekom (UMTS)


Telekom (LTE800 / LTE1800 geplant)


Vodafone (GSM)

685

30891

30892

30893
Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

30891

30892

30893
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

30895

30896

30897
Vodafone (LTE800)

46753

16150785

16150786

1615078766123-Saarbrücken-Am Homburg, Dudweiler Landstr. 141 (Einkaufszentrum)

O2 (GSM1800)

41110

17593

37593

57593

697

643

648

(01)


O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7593

27593

47593
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17593

37593

57593
O2 (LTE800)

41110

43671809

43671810

43671811
O2 (geplant)

66123-Saarbrücken-Universität, Stuhlsatzenhausenweg (Gebäude A4)

Vodafone (GSM)

685

17921

17922

72

66

(01) (02)

(03) (04)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

17921

17922

17923


(05)


Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

17925

17926

1792766123-Saarbrücken-Universität, Stuhlsatzenhausenweg (Gebäude C3-1)

Telekom (GSM)

4157

43428

43431

43435

38

90

88

(01) (02)

(03)


Telekom (UMTS: 1. Frequenzband)

4283

2568

5166

6187
Telekom (UMTS: 2. Frequenzband)

4283

34497

34498

34499
Telekom (LTE1800)

24024

26414848

26414849

26414850
Telekom (LTE800 geplant)

66123-Saarbrücken-Universität, Stuhlsatzenhausenweg (Gebäude C6-3)

E-Plus (E-GSM)

518

7178

7188

995

989

(01) (02)

(03) (04)


E-Plus (GSM1800)

518

44498

44508

789

803E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

20718

20758

20798
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

31728

31748

31768
O2 (GSM1800)

41112

17529

37529

57529

719

721

637O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7529

27529

47529
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17529

37529

57529
O2 (LTE800)

41112

43655425

43655426

4365542766123-Saarbrücken-St. Johann, Schopenhauerstr. / Fichtestr.

O2 (E-GSM)

41112

14276

34276

54276
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

3276

23276

43276
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

13276

33276

53276
O2 (LTE800)

41112

43846657

43846658

43846659
O2 (geplant)

66123-Saarbrücken-St. Johann, Neugrabenweg 1 (Bürogebäude)

Vodafone (GSM / UMTS, wurde abgeschaltet)
(01)


O2 (GSM1800 / UMTS, wurde abgeschaltet)

66123-Saarbrücken-St. Johann, Neugrabenweg 2-4 (Postbank / Telekom)

Telekom (GSM)

4157

14577

14578

35713


(01) (02)


Telekom (UMTS)

4283

11371
Telekom (LTE1800)

24024

30797824

30797825

30797826
Vodafone (GSM)

685

61611

61612

61613
Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

61611

61612

61613
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

61615

61616

61617
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

61618

61619

61610
Vodafone (LTE800)

46753

16937217

16937218

1693721966123-Saarbrücken-Rotenbühl, Waldhausweg 7 (Studentenwohnheim)

Vodafone (GSM)

685

17981

17982

17983


(01)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

17981

17982

17983
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

17985

17986

17987
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

17988

17989

17980
Vodafone (LTE800 / LTE2600 geplant)


E-Plus (E-GSM)

518

54108

54118

54128
E-Plus (GSM1800)

518

6768

6778

6788
E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

29418

29438

29458
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

52648

52668

52688
E-Plus (LTE1800 geplant)

66123-Saarbrücken-Rotenbühl, Rotenbühlerweg 64 (Christuskirche)

Telekom (GSM, wurde abgebaut)
(01) (02)

(03) (04)

66123-Saarbrücken-Rotenbühl, Turmweg (Schwarzenbergturm)

- (Richtfunk)
(01 - 09)


BOS

66123-Saarbrücken-Rotenbühl, Turmweg (Fernmeldeturm Schwarzenberg)

Telekom (GSM)

4157

39798

39800

39978

32

35

92

(01 - 10)


Radio Saarbrücken 99.6

-

-

99,6 MHzTETRA-Betriebfunk


BOS

66123-Saarbrücken-Rotenbühl, Turmweg (2 Masten neben Fernmeldeturm)

BOS
(01) (02)

(03) (04)

66123-Saarbrücken-Rotenbühl, Am Kieselhumes (Stadion)

O2 (GSM1800, wurde abgebaut)
(01)

66123-Saarbrücken-Rotenbühl, Bertha-von-Suttner-Str. 3 (Saar-Hochdruck GmbH)

Telekom (GSM)
(01) (02)


Telekom (UMTS: 1. Frequenzband)

4283

27484

27486
Telekom (UMTS: 2. Frequenzband)

4283

31262

31263

31264
Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

61791

61792

61793
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

61795

61796

6179766123-Saarbrücken-Rotenbühl, Meißenwies 16 (Seniorenheim "Haus am Steinhübel")

Telekom (GSM)

4157

4277

10177

10189

81

89

92

(01) (02)

(03)


Telekom (UMTS: 1. Frequenzband)

4283

951

953
Telekom (UMTS: 2. Frequenzband)

4283

24688

24689
Telekom (LTE1800)

24024

30800896

30800897

30800898
Vodafone (GSM)

685

30951

30952

30953

67

52

66Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

30951

30952

30953
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

30955

30956

30957
Vodafone (LTE800 geplant)


E-Plus (E-GSM)

518

30803

30813

30823
E-Plus (GSM1800)

518

32508

32518

32528

771

799

780E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

21203

21243

21283
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

39353

39393

39433
E-Plus (LTE1800 geplant)


O2 (GSM1800)

41110

17507

37507

57507
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7507

27507

47507
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17507

37507

57507
O2 (LTE800)

41110

43649793

43649794

4364979566123-Saarbrücken-Rotenbühl, August-Klein-Str. 28 (Wohnhaus)

Telekom (GSM)

4157

3462

12247


(01) (02)


Telekom (UMTS)


Telekom (LTE1800)

24024

30803712

30803713

30803714
Telekom (LTE800 geplant)

66123-Saarbrücken-Jägersfreude, Hauptstr. 103-105 (Wohnhaus)

Telekom (UMTS)

4283

16408

16410

16411


(01) (02)

(03) (04)

(05) (06)


E-Plus (E-GSM)

518

63468

63478

63488


(07) (08)


E-Plus (GSM1800)

518

12738

12768

12778

813

829

857E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

31778

31798

31818
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

47218

47238

47258
O2 (E-GSM)

41110

17863

37863

57863
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7863

27863

47863
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17863

37863

57863
O2 (LTE800)

41110

43740929

43740930

4374093166123-Saarbrücken-Jägersfreude, Zechenweg (Mast)

Deutsche Bahn (GSM-R)
(01 - 10)

66125-Saarbrücken-Dudweiler, Bahnhofstr. (Mast)

Deutsche Bahn (GSM-R)

66125-Saarbrücken-Dudweiler, Saarbrückerstr. 252 (Wohn- und Geschäftshaus)

Telekom (GSM)

4157

62953

62954

62955

102

100

84

(01)


Telekom (UMTS)

4283

11151

11152

1115566125-Saarbrücken-Dudweiler, Am Markt 1 (Woolworth)

Vodafone (GSM)

685

20361

20362

-

11

(01)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

20361

20362

20363
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

20365

20366

20367
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

20368

20369

2036066125-Saarbrücken-Dudweiler, Theodor-Storm-Str. 20 (Geschäftshaus)

Mobilcom (UMTS, wurde abgebaut)
(01) (02)

66125-Saarbrücken-Dudweiler, Am Geisenberg 6a (Wohnhaus)

Telekom (GSM)

4157

53940

53941

53942

15

124

36

(01) (02)

(03) (04)

(05)


Telekom (UMTS)

4283

20787

20980


Telekom (LTE1800)

24024

30804480

30804481

30804482
Telekom (LTE800 geplant)


O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7864

27864

47864
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17864

37864

57864
O2 (LTE800)

41112

43741185

43741186

4374118766125-Saarbrücken-Dudweiler, Klostergasse 14 (St. Josef-Krankenhaus)

O2 (GSM1800)

41112

17530

37530

57530


(01) (02)

(03) (04)


O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7530

27530

47530
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17530

37530

57530
O2 (LTE800)

41112

43655682
E-Plus (GSM1800)

518

28368

28378

28388

811

801

796E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

5558

5578

5598
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

11088

11108

11128
E-Plus (UMTS: 3. Frequenzband)

40058

23763

23803

23843
E-Plus (UMTS: 4. Frequenzband)

40058

23883

23923

23963
E-Plus (LTE1800, wurde abgeschaltet)

50111

8635393

8635394

863539566125-Saarbrücken-Dudweiler, Mainstr. 8 (Wohnhochhaus)

Telekom (UMTS)
(01) (02)


Telekom (LTE1800)

24024

30804736

30804737

30804738
Telekom (LTE800 geplant)

66125-Saarbrücken-Dudweiler, Skalleystr. 4 (Wohnhochhaus)

Vodafone (GSM)

685

251

252

253

70

52

57

(01) (02)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

251

252

253
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

255

256

257
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

258

259

250
Vodafone (LTE800)

46753

15366401

15366402

15366403
Vodafone (LTE2600 geplant)

66125-Saarbrücken-Dudweiler, Verlängerung Schiedebornstr. (Mast, Wilhelmshöhe)

Telekom (GSM)

4157

35893

35897

87

33

(01) (02)

(03) (04)


Telekom (UMTS)
(05)


Telekom (LTE1800)

24024

30128128

30128129


Telekom (LTE800 geplant)


Vodafone (GSM)

685

20371

20372

79

54Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

20371

20372
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

20375

20376
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

20378

20379
Vodafone (LTE800)

46753

15881473

15881474
O2 (GSM / UMTS / LTE geplant)

66125-Saarbrücken-Herrensohr, oberhalb Thullenhausstr. (Mast am Wasserwerk)

Telekom (GSM)

4157

14924

52791

87

35

(01 - 12)


Telekom (LTE800 / LTE1800 geplant)


E-Plus (GSM1800)

518

61898

61908

61918
E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

31838

31858

31878
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

47278

47298

47318
E-Plus (LTE1800, wurde abgeschaltet)

50111

8612609

8612610

8612611
O2 (GSM1800)

41110

17503

37503

57503
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7503

27503

47503
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17503

37503

57503
O2 (LTE800)

41110

43648769

43648770

43648771
BOS

66126-Saarbrücken-Altenkessel, Gerhardstr. 7 (Rathaus)

Telekom (GSM)

4161

39842

39843

39844

84

41

91

(01) (02)


Telekom (UMTS)


Telekom (LTE1800)

24024

30801152

30801153
Vodafone (GSM)

685

20431

20432

20433

10

7

4Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

20431

20432

20433
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

20435

20436

20437
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

20438

20439

20430
Vodafone (LTE800)

46750

15883009

15883010

15883011
E-Plus (E-GSM)

518

58858

58868

58878
E-Plus (GSM1800)

518

6818

6828

6838

816

772

798E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

29598

29618

29638
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

41458

41478
BOS

66126-Saarbrücken-Altenkessel, Amselweg (Mast)

O2 (GSM1800)

41110

17524

37524

57524

622

620

642

(01) (02)


O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7524

27524

47524
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17524

37524

57524
O2 (LTE800)

41110

43654145

43654146

4365414766126-Saarbrücken-Rockershausen, Beethovenstr. 4 (St. Elisabeth Kirche)

Telekom (GSM)

4157

39859

39861

39862

22

35

27

(01) (02)

(03)


Telekom (UMTS)


Telekom (LTE800 / LTE1800 geplant)


Vodafone (GSM)

685

37821

37822

37823

57

68

79Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

37821

37822

37823
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

37825

37826

37827
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

37828

37829

37820
Vodafone (LTE800)

46750

16328193

16328194

1632819566127-Saarbrücken-Klarenthal, Haupstr. 1 (St. Bartholomäus Kirche)

E-Plus (GSM1800)

518

30598

30608

30618


(01) (02)


E-Plus (UMTS)

40058

52708

52728

52748
E-Plus (LTE1800 geplant)


O2 (LTE800)

41110

43653633

43653634

4365363566127-Saarbrücken-Klarenthal, Hauptstr. 67 (Evangelische Kirche)

Telekom (GSM)

4161

2298

17952

17953

-

43

34

(01) (02)


Telekom (UMTS)


Telekom (LTE800 / LTE1800 geplant)

66127-Saarbrücken-Klarenthal, Kreisstr. / An den Ziegelhütten (Gewerbegebiet)

Vodafone (GSM)

685

53821

53822

53823
Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

53821

53822

53823
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

53825

53826

53827
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

53828

53829

53820
Vodafone (LTE800 geplant)

66127-Saarbrücken-Klarenthal, Kreisstr. 136 (Mast am Penny-Markt)

Telekom (UMTS / LTE1800)
(01) (02)


Telekom (LTE800 geplant)
(03) (04)


Vodafone (GSM)

685

5371

5372

5373

56

80

65

(05) (06)

(07) (08)

(09) (10)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

5371

5372

5373


(11) (12)

(13) (14)

(15)


Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

5375

5376

5377
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

5378

5379

5370
Vodafone (LTE800)


O2 (GSM1800)

41110

17522

37522

57522

702

645

613O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7522

27522

47522
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17522

37522

5752266128-Saarbrücken-Gersweiler, August-Müller-Str. 18-20 (Mast bei der Telekom)

Telekom (GSM)

4157

39835

39837

39841

86

93

90

(01) (02)

(03)


Telekom (UMTS / LTE1800)


Telekom (LTE800 geplant)


Vodafone (GSM)

685

30641

30642

30643

60

64

53Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

30641

30642

30643
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

30645

30646

30647
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

30648

30649

30640
O2 (GSM)

41110

17683

37683

57683
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7683

27683

47683
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17683

37683

5768366128-Saarbrücken-Ottenhausen, Hauptstr. 198 (Leistner & Partner Werbung und Messebau GmbH)

Telekom (GSM)

4157

2026

7220

7222

93

85

33

(01) (02)


Telekom (LTE geplant)

66128-Saarbrücken-Ottenhausen, Hauptstr. 200 (Turnerheim)

E-Plus (GSM1800)

518

19748

19758

19768


(01) (02)


E-Plus (UMTS)

40058

51828

51848

51868
E-Plus (LTE1800, wurde abgeschaltet)

50111

8430849

8430850

843085166129-Saarbrücken-Bübingen, Industriestr. 4 (B&B Transportgesellschaft)

Telekom (GSM)

4159

13631

13633

13640

93

91

33

(01) (02)

(03) (04)

(05) (06)


Telekom (UMTS)

4283

40336

40341

40342


(07)


O2 (GSM1800)

41112

17514

37514

57514

621

640

647O2 (LTE800)

41112

43651586

43651587
O2 (UMTS, wurde abgeschaltet)

66129-Saarbrücken-Bübingen, Industriestr. 8 (Lebenshilfe für Behinderte Obere Saar e.V. Bübinger Werkstätten)

Vodafone (GSM)

685

20391

20392

20393

67

69

64

(01) (02)

(03) (04)

(05) (06)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

20391

20392

20393
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

20395

20396

20397
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

20398

20399

20390
E-Plus (E-GSM)


E-Plus (GSM1800)

518

10088

24448

24478
E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

38

58

78
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

20598

20638

2067866130-Saarbrücken-Güdingen, Am Langfeld 9 (Telekom)

Telekom (GSM)

4159

32243

32247

32250

42

89

49

(01) (02)

(03)


Telekom (UMTS: 1. Frequenzband)

4283

9550

9553
Telekom (UMTS: 2. Frequenzband)

4283

62703

62704

62705
Telekom (LTE1800)

24024

30878720

30878721

30878722
Telekom (LTE800 geplant)


Vodafone (GSM)

685

53871

53872

53873

71

77

54Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

53871

53872

53873
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

53875

53876

53877
Vodafone (LTE800)

46753

16739073

16739074

1673907566130-Saarbrücken-Güdingen, Hochstr. 72 (Wohnhaus)

O2 (GSM1800)

41112

17515

37515

57515

634

630

616

(01) (02)

66130-Saarbrücken-Brebach, Zur alten Fähre (Mast)

Deutsche Bahn (GSM-R)
(01) (02)

(03)

66130-Saarbrücken-Brebach, Saarbrücker-Str. 51 (Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH)

Telekom (GSM)

4159

39812

39814

90

(01)


Telekom (UMTS)

4283

20533

21880

21930
Telekom (LTE1800)

24024

30799616

30799617

30799618
Telekom (LTE800 geplant)

66130-Saarbrücken-Brebach, Blumenstr. 4 (Brandenburger GmbH & Co. Eisenwarenfabrik)

Vodafone (GSM)

685

30931

30932

30933

64

60

68

(01) (02)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

30931

30932

30933
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

30935

30936

30937
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

30938

30939

30930
Vodafone (LTE800)

46753

16151809

16151810

16151811
E-Plus (GSM1800)

518

29428

29438

29448
E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

31478

31498

31518
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

58348

58368

58388
E-Plus (LTE1800, wurde abgeschaltet)

50111

8636929

8636930

863693166130-Saarbrücken-Brebach, Saarbrücker-Str. / Jakobstr.

Telekom (GSM)


Telekom (UMTS)

4283

39800

53655
Telekom (LTE1800)

24024

30805760

30805761

3080576266130-Saarbrücken-Brebach, Kurt-Schumacher-Str. 19 (Rathaus)

O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7510

27510

47510


(01) (02)


O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17510

37510

5751066130-Saarbrücken-Fechingen, Auf der Adt (Mast am Friedhof)

Telekom (GSM)

4159

32284

32286

40

89

(01) (02)

(03) (04)


Telekom (UMTS: 1. Frequenzband)

4283

41352

52089


(05) (06)

(07) (08)


Telekom (UMTS: 2. Frequenzband)

4283

19032
Telekom (LTE1800)

24024

29757952
Telekom (LTE800 geplant)


Vodafone (GSM)

685

20401

20402

3

106Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

20401

20402
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

20405

20406
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

20408

20409
Vodafone (LTE800)

46753

15882241

15882242
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7513

27513

47513
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17513

37513

5751366130-Saarbrücken-Fechingen, Finkenweg 1 (Wohnhochhaus)

E-Plus (E-GSM)

518

57758

57778

57798


(01) (02)


E-Plus (GSM1800)

518

8738

8748

8758

780

800

776E-Plus (UMTS)

40058

65328

6534866130-Saarbrücken-Fechingen, Amselweg 10 (Wohnhochhaus)

O2 (GSM1800)

41112

17513

37513


(01)


O2 (UMTS, wurde abgeschaltet)

66130-Saarbrücken-Eschringen, In der Kimmbach 1 (Spedition Zimmermann)

Vodafone (GSM)

685

42201

42202

110

(01) (02)

66130-Saarbrücken-Eschringen, Verlängerung Gräfintaler-Str. (Mast)

Telekom (GSM)

4159

20231

20236

93

84

(01 - 11)


Telekom (UMTS: 1. Frequenzband)

4283

13789

31406
Telekom (UMTS: 2. Frequenzband)

4283

55673
Telekom (LTE1800)


E-Plus (E-GSM / GSM1800)

518

53108

53128

59488

59498
E-Plus (UMTS)

40058

35703

35743

35783
BOS

66131-Saarbrücken-Ensheim, Im Hofgarten 1 (Hager Electro GmbH)

Telekom (GSM)

4159

42865

42870

42910

-

48

43

(01)


Vodafone (GSM)

685

20411

20412

68

80Vodafone (UMTS)

6331

20411

20412
O2 (GSM / UMTS, wurde abgeschaltet)

66131-Saarbrücken-Ensheim, oberhalb Am Wickersberg (2 Masten am Wickersberger Hof, Westseite)

Telekom (GSM)

4159

20216

20225

20227

49

93

36

(01) (02)

(03) (04)


E-Plus (GSM1800)

518

16948

16958

16968

786

783

804E-Plus (UMTS)

66131-Saarbrücken-Ensheim, oberhalb Am Wickersberg (Mast am Wickersberger Hof, Ostseite)

O2 (E-GSM)

41112

14185

34185

54185
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

3185

23185

43185
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

13185

33185

53185
O2 (LTE800)

41112

43823361

43823362

4382336366131-Saarbrücken-Ensheim, Zum Gerlen 1 (roger Elektronikbauteile GmbH / Braun und Klein Siebdruck Vertriebs GmbH)

Vodafone (GSM)

685

56581

56582

56583
Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

56581

56582

56583
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

56585

56586

56587
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

56588

56589

56580
Vodafone (LTE800)

46754

16808449

16808450

1680845166131-Saarbrücken-Ensheim, Balthasar-Goldstein-Str. (Flughafen Saarbrücken)

Vodafone (GSM)

685

30781

30782

30783


(01) (02)

(03)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

30781

30782

30783
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

30785

30786

30787
TETRA-Betriebsfunk

66131-Saarbrücken-Ensheim, Balthasar-Goldstein-Str. (Parkhaus, Flughafen Saarbrücken)

Telekom (GSM)

4159

55705

55706

55708

35

93

(01) (02)

(03) (04)

(05) (06)


Telekom (UMTS)

4283

40369

40371

40372


E-Plus (GSM1800)

518

24968

24978

25018

763

778

799E-Plus (UMTS)

40038

42858

42878

4289866131-Saarbrücken-Ensheim, Flughafenstr. Höhe Industriegebiet (Gleitwegsender, Flughafen Saarbrücken)

DFS Deutsche Flugsicherung
(01) (02)

(03)

66131-Saarbrücken-Ensheim, Flughafenstr. (Mast, Staffelköpfchen)

O2 (GSM1800)

41112

17533

37533

57533

692

624

636

(01) (02)

(03) (04)


DFS Deutsche Flugsicherung

66131-Saarbrücken-Ensheim, Flughafenstr. (Mast, Staffelköpfchen)

O2 (E-GSM)

41112

14135

34135

54135


(01) (02)

(03) (04)

(05) (06)


O2 (LTE800)

41112

43656449

43656450

43656451


(07)


O2 (UMTS, wurde abgeschaltet)

66132-Saarbrücken-Bischmisheim, Hauptstr. 36 (Wohnhaus)

E-Plus (GSM1800)

518

12858

13148


(01) (02)


E-Plus (UMTS)

66132-Saarbrücken-Bischmisheim, Steinacker (Wasserturm)

Telekom (GSM)

4159

35570

39802

47

93

(01) (02)

(03) (04)


Telekom (LTE1800)

24024

30800640

30800641

30800642
Telekom (LTE800 geplant)


O2 (E-GSM)

41112

17511

37511

57511

E16

-

-O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7511

27511

47511
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17511

37511

57511
O2 (LTE800)

41112

43650817

43650818

43650819
O2 (geplant)


E-Plus (E-GSM)

518

55278

55288

986E-Plus (GSM1800)

518

8268

8278

8288

808

783

800E-Plus (UMTS)


BOS

66132-Saarbrücken-Bischmisheim, Steinacker (NDB-Funkfeuer nähe Wasserturm)

DFS Deutsche Flugsicherung (wurde abgebaut)
(01) (02)

66132-Saarbrücken-Bischmisheim, Gartenstr. (Mast)

Telekom (UMTS)

4283

39293

39294

39295


(01) (02)

(03)


Telekom (LTE1800)

24024

30137600

30137601
Telekom (LTE800 geplant)


Vodafone (GSM)

685

48201

48202

48203

75

77

70Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

48201

48202

48203
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

48205

48206

48207
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

48208

48209

48200
Vodafone (LTE800 geplant)

66132-Saarbrücken-Bischmisheim, Verlängerung Hochstr. (Mast an A6)

Telekom (GSM)

4159

55700

55701

43

85

(01) (02)

(03) (04)


Telekom (UMTS)
(05)


Telekom (LTE800)

24024

32815872

32815873


Telekom (LTE1800)

24024

32815616

32815617
Vodafone (GSM)

685

54801

54802

57

68Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

54801

54802
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

54805

54806
Vodafone (UMTS: 3. Frequenzband)

6331

54808

54809
Vodafone (LTE800 geplant)

66133-Saarbrücken-Scheidt, Dudweiler-Str. 1 (Landesarchiv Saarbrücken)

Telekom (GSM)

4157

43337

43340

43341

124

45

89

(01) (02)

(03) (04)

(05)


Telekom (UMTS: 1. Frequenzband)

4283

40349

40350

40353
Telekom (UMTS: 2. Frequenzband)

4283

22835

22836
Telekom (LTE800)

24024

28826112

28826113
O2 (E-GSM)

41112

17868

37868

57868
O2 (UMTS: 1. Frequenzband)

41722

7868

27868

47868
O2 (UMTS: 2. Frequenzband)

41722

17868

37868

5786866133-Saarbrücken-Scheidt, Eduard-Mörike-Weg 7 (Mast)

Vodafone (GSM)

685

351

352

353

6

104

1

(01) (02)


Vodafone (UMTS: 1. Frequenzband)

6331

351

352

353
Vodafone (UMTS: 2. Frequenzband)

6331

355

356

357
Vodafone (LTE800 geplant)


E-Plus (GSM1800)

518

29758

29768

29778

779

782

767E-Plus (UMTS: 1. Frequenzband)

40058

23588

23628

23668
E-Plus (UMTS: 2. Frequenzband)

40058

31888

31908

31928
E-Plus (E-GSM / LTE1800 geplant)


BOS

66133-Saarbrücken-Scheidt, Im Wiesental (Mast am Bahnhof)

Deutsche Bahn (GSM-R)
(01)

66133-Saarbrücken-Scheidt, oberhalb Eichendorffstr. (Ehemaliger Fernsehumsetzer, Großer Bartenberg)

-
(01) (02)

66133-Saarbrücken-Scheidterberg, Am Turm (Wasserturm)

BOS
(01) (02)